PERUBAHAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMBEKALAN KKN TAHUN 2019 KELOMPOK KEC BATANG-BATANG

PERUBAHAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMBEKALAN KKN TAHUN 2019 KELOMPOK KEC BATANG-BATANG

Perubahan tempat pelaksanaan pembekalan KKN tahun 2019 kelompok kecamatan Batang-batang: